Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w transport miejski w Trójmieście i w Rzeszowie, warte łącznie 125,8 mln euro. Dzięki europejskim pieniądzom w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmodernizowane zostaną linie i stacje kolejowe. W Rzeszowie po nowo wytyczonych pasach kursować będą ekologiczne autobusy.

Inwestycje będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Funduszu Spójności (FS).

Dzięki tym projektom w obu aglomeracjach poprawią się warunki podróżowania, systemy komunikacji miejskiej staną się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i bardziej ekologiczne. Wszystko to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Komentując decyzję w sprawie finansowania, unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: Te dwa projekty to namacalne przykłady tego, jak unijne inwestycje przyczyniają się do unowocześnienia miejskich systemów transportu, zwiększenia mobilności obywateli, skrócenia czasu dojazdów, ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i poprawy bezpieczeństwa komunikacji miejskiej zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Dzięki tym inwestycjom aglomeracje Trójmiasta i Rzeszowa staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów i obywateli.

Projekt trójmiejski, obejmujący obszar metropolitarny Gdańska, Gdyni i Sopotu, poprawi jakość połączeń komunikacyjnych w regionie dzięki modernizacji linii i stacji kolejowych oraz przedłużeniu linii kolejowej do centrum Gdańska. Inwestycja jest realizowana w ramach priorytetu "Transport przyjazdy środowisku" w unijnym programie regionalnym Infrastruktura i Środowisko. Z Funduszu Spójności do kasy projektu trafi 47 mln euro. Łączny koszt inwestycji to 87,7 mln.

W Rzeszowie powstanie wygodny i bezpieczny system transportu miejskiego, w ramach którego po mieście będą kursować oszczędne, przestrzenne i ekologiczne pojazdy. Inwestycja, współfinansowana w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, obejmuje zakup przyjaznych środowisku autobusów, remonty i rozbudowę dróg, wytyczenie buspasów na istniejących ulicach oraz stworzenie inteligentnego systemu transportu (ITS) z platformą przesyłu danych. Z EFRR będzie pochodzić 78,8 mln euro; łączy koszt inwestycji to 100 mln euro.

Oba projekty mają zostać ukończone w drugiej połowie 2014 r.

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.