Jeszcze w tym roku sieć płatnych dróg viaTOLL powiększy się o kolejne odcinki. Do systemu włączonych zostanie 400 kilometrów nowych dróg krajowych, ekspresowych i autostrad.

System viaTOLL w początkowej fazie działania obejmował swym zasięgiem około 1 560 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, którymi zarządzała GDDKiA. Dzisiaj jest blisko 2 200.

– W tym roku jeszcze jest planowane rozszerzenie w czwartym kwartale, podzielone na dwa etapy: pierwszy pod koniec października, drugi pod koniec listopada – mówi Jolanta Kijoch z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obejmie w sumie 400 km nowych szlaków komunikacyjnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że sukcesywnie system będzie poszerzany wraz z budową kolejnych odcinków dróg i autostrad. Docelowo w 2018 roku ma objąć 7 000 km.

– Nowo budowane i oddawane odcinki będziemy obejmować poborem. Będą to odcinki dróg o klasie wyższej, czyli autostrady i drogi ekspresowe – tłumaczy przedstawicielka GDDKiA.

Wygenerowane przez system przychody trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczane na dalszą rozbudowę sieci drogowej. Dzięki części tych środków remontowane są istniejące już szlaki komunikacyjne.

Źródło: Newseria Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.