Dobiega końca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Kończy się on co roku 22 września Dniem bez Samochodu. W tym dniu miasta, które biorą udział w obchodach, oferują darmowe przejazdy komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego, zamykają ulice dla ruchu kołowego oraz organizują rowerowe wycieczki.

Ponieważ w obszarach miejskich skutki ruchu samochodowego stają się coraz bardziej odczuwalne, wiele miast uświadamia sobie, że potrzebują ambitnych strategii w odpowiedzi na coraz większe zatory, wyższe poziomy emisji i liczbę wypadków drogowych. Dostępność transportu publicznego ma również skutki społeczne, na przykład wydłużenie czasu dojazdu do pracy w przypadku osób, które muszą mieszkać w miejscach, gdzie czynsze są niższe.

Opracowanie planów zrównoważonej mobilności w miastach, w ścisłej konsultacji z przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, może stymulować wyniki gospodarcze miast i poprawić jakość życia na poziomie lokalnym. Europejski Tydzień Mobilności stwarza możliwość rozwoju i udoskonalenia tych planów dzięki zorganizowanym konferencjom i debatom oraz prezentacji i testowaniu nowych rozwiązań. Stwarza on także okazję dla władz lokalnych do wprowadzenia i propagowania środków zachęcających do jazdy na rowerze, chodzenia pieszo i korzystania z transportu zbiorowego.

Miasta, które biorą udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, zachęca się do udziału w konkursie. Nagrody otrzymują miasta, w których przeprowadzono kampanie najbardziej nowatorskie pod względem jakości imprez związanych z hasłem przewodnim i wdrożonych na stałe rozwiązań. Bolonia była ubiegłorocznym laureatem i zdobyła serca jurorów organizując nie jeden dzień, ale cały weekend bez samochodu. Wdrożone na stałe rozwiązania obejmowały budowę punktów ładowania akumulatorów dla aut elektrycznych oraz plan rozbudowy miejskiej sieci ścieżek rowerowych do 130 km. Drugie i trzecie miejsce zajęły miasta Zagrzeb w Chorwacji i Larnaka na Cyprze.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.