22 października po południu zostały zlikwidowane wszystkie utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej nr 7 (zakopianka) w Jaworniku, które wiązały się z budową kładki dla pieszych.

Zdemontowane zostały szalunki płyty pomostu budowanej kładki. Wykonano także ocieplenie styropianem, tynki, zabezpieczenia antykorozyjne i odwodnienie obiektu. W związku z tymi pracami konieczne było zamknięcie na zmianę całej jezdni w kierunku Krakowa i następnie w kierunku Myślenic. Prace rozpoczęły się 13 października i trwały przez 8 dni.

Budowa kłądki dla pieszych w Jaworniku rozpoczęła się w połowie grudnia ub.r. i ma trwać do lutego 2015 r. Współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jej koszt wynosi ponad 7,5 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego wynosi około 4,7 mln zł. Kładkę wykonuje firma Remost S.C. z Czernichowa.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.