W ramach Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęła się kampania społeczna, której celem jest ochrona pieszych i walka z prędkością.

Minister Sławomir Nowak przypomniał, że przyjęty na początku tego roku Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstał według standardów światowych w oparciu o zasadę kompleksowego podejścia do dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po pierwsze, budowa dróg i poprawa ich jakości. Po drugie, poprawa jakości świadczonych usług w zakresie ratownictwa medycznego. Kolejnym elementem są kwestie związane z nadzorem nad ruchem drogowym. Ostatni aspekt to edukacja.

Pierwszy film, powstały na potrzeby kampanii, jest ekspercki i pokazuje dokładnie zachowanie ofiary w zderzeniu z samochodem. Drugi film pokazuje emocjonalną stronę wypadku. W spocie występują rodziny prawdziwych ofiar, które zginęły przechodząc przez pasy.

Z oficjalnych danych wynika, że tylko w 2012 roku około 50% wszystkich ofiar wypadków drogowych stanowili niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tj. piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści. Od lat dane te są zatrważająco wysokie i plasują Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie, pod względem zagrożenia udziałem w wypadku drogowym.

Wobec tych faktów Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała nową kampanię społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego „Zwolnij!”. Kampania jest skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Celem kampanii jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, szczególnie wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tym samym zmiany zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ramach kampanii zostały przygotowane dwa spoty telewizyjne i radiowe.

Pierwszy spot pn. „10 mniej ratuje życie. Zwolnij!” przedstawia fakty dotyczące przebiegu wypadku drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu – pieszego. W spocie porównano skutki wypadku drogowego i konsekwencje dla pieszego przy założeniu, że samochód porusza się z prędkością 60 km/h i 50 km/h.

Drugi spot pn. „…zginął na pasach, bo kierowca jechał za szybko. Zwolnij!” przedstawia prawdzie historie o ludzkich tragediach. Są to trzy historie:
- Karola, który zginął potracony przez samochód w terenie zabudowanym. Wracał do domu ze szkoły. Wypadek miał miejsce 9 lat temu, miał wtedy 9 lat. Przyczyną była nadmierna prędkość. W spocie występują jego rodzice.
- Seweryna, który zginął 4 lata temu potracony przez samochód w terenie zabudowanym. Wracał do domu z zakupami. Przyczyną była nadmierna prędkość. W spocie występuje jego żona i dzieci.
- Ani, która zginęła 6 lat temu, na przejściu dla pieszych wracając do domu. Przyczyną była nadmierna prędkość. W spocie występują jej rodzice.

Wszyscy sprawcy tych ludzkich tragedii otrzymali prawomocne wyroki skazujące.

Kampania prowadzona będzie do 6 grudnia w stacjach ogólnopolskich i kanałach tematycznych oraz w stacjach radiowych.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

Źródło: MTBiGM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.