W sobotę (22 listopada) wykonawca przebudowy Trasy WZ w Łodzi rusza z kolejnym etapem prac na odcinku retkińskim. Roboty przy wymianie torowiska rozpoczną się na odcinku od pętli Bratysławska do dworca Łódź Kaliska. Oznacza to, że tramwaje nie pojadą na Retkinię. W zamian zwiększona zostaje liczba autobusów.

Aby zapewnić sprawne kursowanie komunikacji miejskiej, ul. Kopernika na odcinku od ul. Żeromskiego do al. Włókniarzy zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego. Dopuszczone będą jedynie docelowe wjazdy gospodarcze. Nowa organizacja ruchu będzie też obowiązywać na ul. Karolewskiej i Bratysławskiej do skrzyżowania z al. Waltera-Janke al. Bandurskiego (przy bocianach).

Na ul. Karolewskiej na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Wileńskiej i dalej na ul. Bratysławskiej do ul. Wróblewskiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Retkini.

Dalszy odcinek ul. Bratysławskiej - od ul. Wróblewskiego do al. Waltera-Janke - stanie się drogą bez wylotu z ruchem dwukierunkowym. Ze względu na prace na torowisku zamknięty zostanie też wlot z ul. Wróblewskiego w ul. Bratysławską (od strony ul. Maratońskiej). Oznacza to również brak możliwości skrętu z ul. Bratysławskiej w ul. Wróblewskiego w kierunku ul. Maratońskiej

Ruch po al. Waltera-Janke i al. Bandurskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego i ul. Bratysławską odbywać się będzie w obu kierunkach po nitce zachodniej (jezdnia prowadząca do ul. Maratońskiej). Jezdnia wschodnia zostanie wyłączona z ruchu, wjazd w ul. Bratysławską będzie niemożliwy.

(PDF)

Źródło: ZDiT Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.