Rozpoczęcie prac na ponad 41-kilometrowym odcinku autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia będzie możliwe już na początku października, natomiast zakończenie i oddanie drogi do użytku powinno nastąpić w pierwszej połowie 2016 roku.

Prace na tym odcinku dokończy konsorcjum firm Budimex S.A. i Strabag Sp. z o.o. Umowa podpisana została w rzeszowskim oddziale GDDKiA 16 września na kwotę 719 mln zł. Konsorcjum zaproponowało, że wykonana zadanie w ciągu 14 miesięcy (z czasu na ukończenie wyłączono okresy zimowe tj. 2 razy po 3 miesiące od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres prac pozostałych do wykonania na tym odcinku A4 to m.in.: dokończenie niewielkiej części nasypów, wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne, a także prace wykończeniowe m.in. nasadzenia zieleni, wykonanie dróg serwisowych.

Na obiektach mostowych wykonane zostały konstrukcje. Do dokończenia pozostały nasypy i dojazdy do obiektów oraz prace wykończeniowe polegające na wykonaniu nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych  pochodzących z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podkarpacki odcinek to kluczowa inwestycja dla kontynuacji budowy autostrady A4 w Polsce, której łączna długość wyniesie około 670 km.  

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.