W 1970 roku w Kopenhadze podjęto ważne decyzje. Dotknięta światowym kryzysem energetycznym i pod wpływem ruchu ekologicznego, stolica Danii zdecydowała się na rewolucyjną politykę zapewnienia pojazdom silnikowym i rowerom takich samych praw. Było to działanie kontrowersyjne, które wzbudziło wiele sceptycznych opinii politycznych.

Dziś Kopenhaga uznawana jest za jedno z najprzyjaźniejszych rowerzystom miast, a inicjatywy z zakresu zrównoważonej mobilności otrzymują szerokie polityczne wsparcie. Każdego dnia rowerzyści przejeżdżają tam 1,2 mln kilometrów. 36 proc. mieszkańców korzysta z rowerów dojeżdżając do pracy lub szkoły. Kolejne 28 proc. korzysta z transportu publicznego, 7 proc. chodzi pieszo. W mieście istnieje 346 kilometrów oddzielonych od dróg ścieżek rowerowych.

Polityka transportowa Kopenhagi zakłada, że do 2015 roku rower będzie najczęściej używanym środkiem transportu. To podejście zapewniło miastu tytuł Zielonej Stolicy Europy 2014 roku. Kopenhaga będzie też gospodarzem „Dni Mobilności” od 23 sierpnia do 5 września br., podczas których odbywać się będą konferencje, warsztaty, wycieczki itd.

- Naszą podstawową wartością jest jakość życia i ekologiczny rozwój, który jest podstawą zintegrowanego podejścia do mobilności – mówił odpowiedzialny za środowisko Morten Kabel z kopenhaskiego magistratu. – Koncentrujemy się na mobilności i dostępności, a nie na ruchu drogowym i transporcie. Zielona mobilność jest naszym priorytetem, który obejmuje spacery, jazdę na rowerze, transport publiczny i efektywne wykorzystanie systemów transportowych w mieście.

Miasto jednocześnie przygotowuje infrastrukturę dla rowerzystów oraz prowadzi programy informacyjne dla mieszkańców, angażując ich w temat zrównoważonej mobilności. Większość obywateli to nie zagorzali ekolodzy (w ostatnim badaniu tylko 9 proc. ankietowanych przyznało, że jeździ na rowerze ze względu na ochronę środowiska). Dlatego miejskie kampanie informacyjne skupiają się na wygodzie, korzyściach zdrowotnych i niższych kosztach komunikacji rowerowej.

- Celem naszego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest stworzenie ekologicznego miasta, z ekologicznym systemem transportowym, wpływanie na zachowania komunikacyjne mieszkańców, tworzenie innowacji i nowych możliwości – dodał Morten Kabel. – Plan okazał się bardzo ważnym narzędziem, które pomaga zapewnić lepszą integrację transportu i planowania przestrzennego, a także zaangażowanie zainteresowanych stron w procesie planowania.

Być może najlepszym świadectwem tej transformacji w raj dla rowerzystów jest powstanie nowego określenia „Copenhagenisation” – charakteryzującego przemiany w mieście, które staje się przyjazne cyklistom.

Jako Europejska Zielona Stolica 2014, Kopenhaga daje przykład jak decydenci i obywatele współtworzą lepszy transport miejski i jednocześnie miejsce, w którym dobrze się żyje.

IH

Źródło: Eltis

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.