1 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne. Kraków znajduje się na tej liście jako miasto z największym ze zgłoszonych projektów.

Za około 33,2 mln złotych (dofinansowanie 55%) planowane jest wykonanie modernizacji 98 punktów zasilających oraz wymiana na ledowe około 7700 latarni. Wymiana realizowana byłaby głownie na terenie Krowodrzy, Podgórza i Nowej Huty.

Dzięki tej inwestycji Kraków ma zmodernizować około 10% latarni ulicznych i parkowych. Nowe, wykonane w technologi LED oprawy będą bardziej energooszczędne (około 30%), w związku z mniejszym zapotrzebowanie na energię przyczynią się do redukcji CO2 o około 40% oraz będą mniej awaryjne niż oprawy sodowe - co przełoży się na niższe koszty eksploatacji.

Z wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.