Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały wstępną umowę z władzami Krakowa dotyczącą budowy Trasy Łagiewnickiej. Porozumienie zakłada powołanie spółki celowej, która będzie realizować budowę, a następnie zarządzać tym fragmentem trzeciej obwodnicy miasta. PIR ma pomóc w pozyskaniu niezbędnego dla projektu źródła finansowania.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesna arteria o długości około 4 kilometrów łącząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch jezdni z trzema pasami ruchu oraz torów tramwajowych. Przedsięwzięcie wymaga również wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych, wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów, budowy dwóch mostów (w tym kolejowego), przebudowy koryta rzeki Wilga, a także wybudowania przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. W zależności od tempa uzyskiwanych zgód i zezwoleń administracyjnych związanych z projektem, postępowanie przetargowe na jego realizację planowane jest w drugiej połowie 2015 lub najpóźniej na początku 2016 roku, tak aby zakończenie prac było możliwe do końca 2018 roku.

Wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na 800 milionów złotych, a udział środków z programu Inwestycje Polskie może wynieść około 200 milionów.

Miasto Kraków zamierza sfinansować część projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach perspektywy finansowej 2014-20. W takim scenariuszu Inwestycje Polskie, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, dostarczyłyby do tego projektu niezbędnego wkładu własnego.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.