GDDKiA w Gdańsku prowadzi pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie stosowania norweskiego oznakowania poziomego - linii wibracyjnych.

Dotychczas stosowane oznakowanie poziome w postaci linii akustycznych, dźwiękowo sygnalizowało kierowcy, że zjeżdża z drogi. Teraz do dźwięku dołączają wibracje auta. Wszystko po to, by kierowca nie zjechał z jezdni i nie uderzył w bariery lub pojazd jadący z naprzeciwka.

Tego typu oznakowanie jest powszechnie stosowane w całej Skandynawii. Według tamtejszych raportów bezpieczeństwa na początku po wprowadzeniu zmniejszyło liczbę wypadków nawet o 70 proc.

Najechanie na tę linię powoduje wibracje i hałas, ale skierowany do wnętrza pojazdu, by zaalarmować kierowcę, że źle jedzie. Co ważne nie wzrasta hałas dla mieszkańców okolicy przylegającej do drogi. Ponadto, linie są bezpieczne dla motocyklistów – nie grożą utratą panowania nad maszyną po najechaniu na linie.

Wszystkie cztery miejsca wytypowane do programu będą poddane obserwacji przez rok. Będą tam prowadzone badania odblaskowości i monitorowany stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po roku wyniki zostaną przedstawione w raporcie wraz z wydaną opinią stanowiącą rekomendacje dla tego typu rozwiązań. Jeśli oznakowanie sprawdzi się w polskich warunkach będzie wprowadzane w innych miejscach na sieci dróg krajowych.

Linie wibracyjne pojawią się na odcinkach:
- drogi ekspresowej S6 między węzłem Gdańsk Owczarnia a Gdańsk Lotnisko w śladzie prawej linii krawędziowej na obu jezdniach.
- drogi krajowej nr 6 w pobliżu Strzebielina w śladzie linii podwójnej ciągłej,
- drogi krajowej nr 6 w pobliżu Gościcina w śladzie linii podwójnej ciągłej,
- drogi krajowej nr 91 w pobliżu Rudna pomiędzy liniami krawędziowymi (w środku między przeciwnymi pasami ruchu).

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.