W wakacje pracownicy Zarządu Dróg i Transportu wspólnie z Policją sprawdzili okolice łódzkich placówek edukacyjnych i oświatowych - stan urządzeń i oznakowań drogowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych.

Przy wszystkich łódzkich szkołach odświeżone lub wymalowane zostały nowe przejścia dla pieszych i linie na jezdniach i w razie potrzeby uzupełnione znaki pionowe. W niektórych miejscach zostały odnowione lub uzupełnione barierki między chodnikiem a jezdnią i inne elementy infrastruktury wokół szkoły.

Od początku września policjanci i strażnicy miejscy będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w rejonach szkół i placówek oświatowych. Szczególnym nadzorem objętych będzie 14 szkół podstawowych sąsiadujących z drogami o dużym natężeniu ruchu.

Wprowadzono również szereg zmian na łódzkich ulicach, których celem było ograniczenie prędkości samochodów w okolicach szkół. Na ul. Wólczańskiej, na skrzyżowaniu z ul. Kopernika koło XXI LO, została zastosowana tzw. "szykana" i zmiana geometrii pasów ruchu wraz z ograniczeniem prędkości. Na ulicy Łęczyckiej w rejonie przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej zostały zastosowane tzw. punktowe elementy zwalniające, wymuszające zmniejszenie prędkości przed wjazdem na przejście dla pieszych. Na ulicy Łupkowej i Anstadta zastosowano po raz pierwszy w Łodzi progi wyspowe. Takie progi swobodnie pozwalają przejechać autobusom komunikacji miejskiej, ale znacznie spowalniają ruch samochodów osobowych.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.