Dziś wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu związana z pracami na widzewskim odcinku Trasy W-Z w Łodzi. Dotyczyć one będą przede wszystkim przebudowy torowiska.

Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu w następujących miejscach:
- skrzyżowanie Piłsudskiego/Przędzalniana - likwidacja lewoskrętów,
- skrzyżowanie Piłsudskiego/Konstytucyjna - likwidacja lewoskrętów,
- al. Piłsudskiego na wysokości ul. Widzewskiej - zamknięcie jezdni służącej do zawracania, przecinającej torowisko, pozwalającej zjechać z jezdni południowej na północną
- ul. Rokicińska od ul. Augustów do ul. Puszkina zamknięcie dla ruchu południowej jezdni. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie po jezdni północnej. Utrudnienie związane z budową wyniesionych jezdni.

Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.