Przejazd przez skrzyżowanie ul. Rzgowskiej z trasą Górna w Łodzi zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu. Część skrzyżowania z ul. Pabianicką ma być przejezdna w połowie lipca.

2 lipca teren budowy będzie kontrolował Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu liczą, że po tej wizycie, decyzja o dopuszczeniu skrzyżowania do użytkowania zostanie wydana do piątku. Wraz ze skrzyżowaniem ul. Rzgowskiej z trasą Górna inspektorzy będą sprawdzać także wiadukt nad ul. Rzgowską oraz most nad rzeką Olechówką.

Z obu obiektów będzie można korzystać jednak dopiero po oddaniu do użytku całej trasy Górna, co ma nastąpić na początku września.

- Po uruchomieniu w pełni skrzyżowania ul. Rzgowskiej z trasą Górna nastąpi kilkudniowe ograniczenie ruchu na obecnie używanej nitce ul. Rzgowskiej prowadzącej w kierunku centrum miasta - mówi Katarzyna Mikołajec ze ZDiT. - Trzeba ja będzie naprawić i uzupełnić ubytki powstałe m.in. na wysepkach i krawężnikach.

Wszystkie prace na trasie Górna mają potrwać do końca lipca. Obecnie na trasie Górna montowane są bariery ochronne i poręcze, kładzione warstwy bitumiczne na drogach rowerowych i układane chodniki.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.