Maszyna TBM do drążenia Tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowaMaszyna drążąca TBM (tunnel boring machine), której zadaniem będzie drążenie tunelu pod Martwą Wisłą jest już gotowa. Symbolicznego odbioru urządzenia w fabryce firmy Herrenknecht AG w niemieckim Schwanau dokonał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. „Kret” zostanie rozłożony na części i już wkrótce, zarówno drogą lądową, jak i morską, trafi do Gdańska. Pracę rozpocznie na przełomie 2012/2013 roku, po uprzednim zmontowaniu i przejściu testów.

TBM, który wydrąży tunel w Gdańsku ma 12,5 metra średnicy, 91 metrów długości i waży 2200 ton. - Maszyna robi niesamowite wrażenie. Dopiero stając obok niej, widać jaka to olbrzymia inwestycja i z jaką zaawansowaną  technologią mamy do czynienia – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Tunel pod Martwą Wisłą, będzie pierwszym tunelem w Polsce wykonanym metodą TBM. Jego długość to ponad 1378 m. Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły. Tarcza wiercąca TBM (której średnica wynosi ponad 12 metrów) wydrąży dwie nitki tunelu (po jednej dla każdego kierunku ruchu). Tunel w swym najniższym miejscu znajdzie się prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły.

- Maszynę i zespół budowlany czeka wymagające przejście pod Wisłą – twierdzi Peter Griesbach, kierownik projektu firmy Herrenknecht. – W niektórych miejscach odległość od koryta rzeki do tarczy wynosić będzie 8 metrów. Cała maszyna zaprojektowana jest w taki sposób, by mogła pokonać 4 procentowy spadek na początku i w drugiej części tunelu.

Tunel pod Martwą Wisłą jest integralną częścią  IV zadania budowy Trasy Słowackiego - odc. Węzeł „Marynarki Polskiej” – Węzeł „Ku Ujściu”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum OHL, a inwestorem zastępczym spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne.

Zadanie IV polega na budowie Trasy Słowackiego o długości ok. 2,4 km wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną, na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu. Obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi o długości  około 2,4 km, poprowadzonego nowym śladem, w tym odcinka tunelowego o długości około 1378 m, poprowadzonego pod dnem koryta rzeki Martwej Wisły.

Maszyna TBM do drążenia Tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowa Maszyna TBM do drążenia Tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowa Maszyna TBM do drążenia Tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowa

Projektowane parametry techniczno-eksploatacyjne Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu:

 1. Klasa techniczna drogi: GP (droga główna przyspieszona)
 2. Przekrój poprzeczny:     2/2 pasy ruchu
 3. Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 4. Prędkość projektowa: 60 km/h
 5. Kategoria ruchu: KR 5

Na budowę zadania IV składają się następujące odcinki:

 • 154,6 m – droga poza obiektami inżynierskimi,
 • 630,4 m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
 • 112,5 – tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
 • 1072,5 m – tunel wykonywany metodą drążoną,
 • 192,5 m - tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
 • 147,5 m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
 • 50,0 m - droga poza obiektami inżynierskimi.

Koszt budowy Trasy Słowackiego to  1,4 mld zł, a koszt budowy IV zadania Trasy Słowackiego - 885,6 mln zł. Termin realizacji zadania to  październik 2011 r. – październik 2014 r.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.