Będą kolejne remonty na świętokrzyskich drogach. Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podpisali 4 umowy na dofinansowanie modernizacji kolejnych odcinków ważnych tras wojewódzkich.

Przebudowane zostaną m.in. przejście przez Świętą Katarzynę i ulica Lubelska w Sandomierzu. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 51 milionów złotych W ramach oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 752 w Świętej Katarzynie, stanowiąca fragment tzw. „Małej Pętli Świętokrzyskiej”. Projekt wartości 5,6 mln zł otrzyma 4,76 mln zł dotacji.

- Oprócz nowej drogi, czyli stworzenia dobrych warunków do podróżowania, chcemy też poprawić bezpieczeństwo pieszych - powstaną też chodniki i nowe zatoczki autobusowe – podkreśla członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. Zrealizowana zostanie także oczekiwana od dawna zwłaszcza przez mieszkańców grodu nad Wisłą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w Sandomierzu, czyli ulica Lubelska.

- Modernizacja ponad dwukilometrowego odcinka tej trasy pochłonie prawie 11 mln zł (dokładnie 10 mln 889 tys. zł), w tym unijne dofinansowanie z RPO wyniesie 9,2 mln zł. – informuje Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa bezpośrednio nadzorujący realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zwiększone dofinansowanie otrzyma projekt związany z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów, na odcinku Ostrowiec – Ćmielów I etap. Na przedsięwzięcie o wartości ponad 28 mln złotych Zarząd przekazał prawie 23 mln zł dotacji z RPO. Z kolei rozbudowa trasy wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów - dotycząca budowy obwodnicy Rakowa dotychczas finansowana z budżetu województwa, otrzyma unijną dotację (wartość projektu to 18 mln 232 tys. zł, w tym wkład unijny z RPO na poziomie 14 mln 564 tys. zł), co pozwoli uwolnić środki budżetowe. Wszystkie projekty realizowane są przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W sumie na modernizację tych odcinków dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2-213 przekazanych zostanie 51, 5 mln złotych.

– Dzięki oszczędnościom w ramach RPO mogliśmy ogłosić kolejny konkurs w ramach działania „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”. Pozytywnie konkurs przeszło sześć projektów, a pierwsze cztery już wchodzą do realizacji. Ale liczymy też, że z oszczędności przetargowych uda nam się wygospodarować jeszcze jakieś dodatkowe fundusze – podsumowuje marszałek województwa Adam Jarubas.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.