Wypadki drogowe w dalszym ciągu stanowią główną przyczynę śmierci i niepełnosprawności młodych ludzi w Europie i na całym świecie. 19 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w 2010 roku to osoby w wieku 18-25 lat, pomimo faktu, że ten przedział wiekowy obejmuje zaledwie 10 proc. ludności. Oznacza to, że dla osób w wieku 18-25 lat ryzyko śmierci w wypadkach drogowych jest dwukrotnie wyższe niż przeciętnie. Dlatego też Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (25 lipca br.) był poświęcony młodym ludziom.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas stwierdził: „Nie możemy zgadzać się na tragiczną śmierć młodych ludzi na drogach Europy. Jestem bardzo zaniepokojony ilością wypadków spowodowanych używaniem narkotyków lub alkoholu, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Jestem przekonany, że możemy zredukować do zera liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat udało nam się już wiele osiągnąć, jednak przed nami jeszcze daleka droga. Dalszych ofiar unikniemy wyłącznie jedynie wówczas, gdy uda nam się zmienić mentalność młodych ludzi.”

Śmierci młodych ludzi można uniknąć. W latach 2001-2010 liczba ofiar śmiertelnych dla przedziału wiekowego 18-25 lat zmalała o 49 proc., przy czym dla ogółu społeczeństwa spadek wyniósł jedynie 43 proc. W odniesieniu do młodych kierowców ryzyko jest szczególnie duże, jednak liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie spadła w tym samym okresie o 55 proc.

Aby jednak osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych o połowę do 2020 r., niezbędne jest aktywne zaangażowanie młodych ludzi. Młodzi Europejczycy powinni przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. poprzez dzielenie się pomysłami w zakresie nowych rozwiązań.

Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był organizowany przez Komisję Europejską i cypryjską prezydencję UE. Poświęcony został kwestiom takim jak budowanie kultury ruchu drogowego wśród młodych ludzi, warsztaty edukacyjne, egzekwowanie przepisów i niebezpieczne zachowania. Pełny program znajduje się na stronie internetowej tego wydarzenia.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu, z jednej strony, uwrażliwienie decydentów i opinii publicznej na problemy związane z bezpieczeństwem drogowym, a z drugiej - zmianę zachowań użytkowników dróg, tak aby transport stał się bezpieczny i dostępny dla wszystkich.

W tym dniu nastąpiło też oficjalne otwarcie strony Europejskiego Forum Młodzieży w sprawie Bezpieczeństwa na Drodze na Facebooku, gdzie prowadzone będą dyskusje i kampanie informacyjne z udziałem rosnącej liczby młodych aktywistów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Pierwszy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowany w 2007 r. poświęcony był młodym kierowcom. W drugiej edycji w 2008 r. zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo drogowe w środowisku miejskim. Trzeci Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowany w 2010 r. dotyczył transgranicznej walki z wykroczeniami.

Źródło: Europa.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.