Dziś na Politechnice Krakowskiej rozpoczęła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Modelling 2014". Dwudniowe spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

Celem Konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania ruchu dotyczących obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, transportu lotniczego i korytarzy multimodalnych.

Uczestnicy przede wszystkim zajmą się zagadnieniami wykorzystania prognoz ruchu w studiach wykonalności, analizach efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych, tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania ruchu, roli metod wskaźnikowych w prognozowaniu ruchu, wykorzystania alternatywnych technik w monitorowaniu podróży oraz zastosowania narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

Patronem medialnym jest m.in. portal edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.