Trwa modernizacja dróg krajowych nr 1 i nr 86 w Tychach. Obecnie na odcinkach o łącznej długości 3,2 km ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach. Duże obciążenie nawierzchni oraz niekorzystne warunki atmosferyczne przekładają się na i tak zły stan techniczny drogi. Z tego powodu w najbliższych dniach na ulicy Beskidzkiej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wraz z nadejściem odwilży na czynnym odcinku krajowej "jedynki" powstało wiele nowych dziur i ubytków. Największe z nich zostały już naprawione. Należy jednak pamiętać, że tego typu remonty mają jedynie doraźny charakter.

Z chwilą gdy ruch zostanie poprowadzony nowym pasem problem dziur na ul. Beskidzkiej zniknie. Przebudowa drogi będzie kontynuowana jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Żeby móc układać asfalt wymagana jest średniodobowa temperatura minimalna rzędu 5°C oraz brak opadów. Do tego czasu najważniejszym zadaniem wykonawcy jest bieżące utrzymanie jezdni, po której obecnie odbywa się ruch.

Bez względu na pogodę przez cały czas trwają prace na obiektach. Te zadania nie są zagrożone, a ich zaawansowanie jest duże. Choć budowane mosty, wiadukty i przejścia dla pieszych nie dotyczą samej drogi ich znaczenie przy modernizacji DK 1 i DK 86 jest istotne. Żeby móc przełożyć ruch na określonych odcinkach, nie tylko nawierzchnia, ale też obiekty muszą być gotowe na czas. Dotychczas przy skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej i al. Niepodległości, czyli w miejscu gdzie powstanie nowa estakada, stanęły trzy podpory przyszłego wiaduktu. Obecnie trwa budowa rusztowania, na którym posadowiona będzie płyta wiaduktu. Na ukończeniu jest także budowa jednej nitki wiaduktu nad torami PKP. W ostatnim okresie zabetonowana została płyta nośna wiaduktu. Obecnie na obiekcie rozwieszono osłonę z folii na czas dojrzewania betonu. Ponadto wzdłuż modernizowanego odcinka ul. Beskidzkiej trwa montaż słupów pod przyszłe ekrany akustyczne.

Źródło: MZUiM Tychy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.