contentmap_plugin

Zakończyły się prace przy przebudowie mostu na kanale oprowadzającym wodę do elektrowni w Gródku (powiat świecki). Inwestycja zakończyła się przed planowanym terminem. Trwają natomiast prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 239 pomiędzy mostem Gródku i Krąplewicami.

17 listopada odebrany został zmodernizowany most na kanale lateralnym w ciągu DW nr 239, która łączy Świecie z Drzycimiem. Zgodnie z projektem jezdnie na przeprawie poszerzono do 6 metrów. Konstrukcja została też wzmocniona. Nowy most należy do klasy B, czyli dopuszcza ruch pojazdów o masie całkowitej 40 ton. Inwestycja kosztował 1,7 mln zł. Zakończyła się dwa tygodnie wcześniej niż planowano.

Mimo otwarcia przeprawy nadal obowiązuje objazd wytyczony przez miejscowość Żur. Dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe było rozpoczęcie modernizacji 2,5-kilometrowego odcinka od Gródka do Krąplewic. Koszt tego zadania to 2,8 mln. Trwa obecnie poszerzanie korpusu drogi.

Droga wojewódzka nr 239 umożliwia komunikację pomiędzy gminą Drzycim oraz Świeciem. W Świeciu poprzez ul. Miodową i Wojska Polskiego łączy się z DK nr 91 i DK nr 5. Na tej trasie planowana jest także modernizacja odcinka Gródek - Krąplewice.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.