Od piątku (31 sierpnia) już można przejechać z Gryfina do niemieckiego Mescherin po wyremontowanym moście. Rozbudowa mostu miała na celu poprawę stanu technicznego, bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz walorów użytkowych mostu granicznego.

W ramach przebudowy podniesiono konstrukcję mostu, rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej, w zamian której wykonano nową nawierzchnię asfaltową SMA, nowe chodniki i dojazdy zarówno od strony polskiej, jak i niemieckiej.

W zakresie robót wykonywanych przez firmę Intop Szczecin Sp. z o.o. zrealizowano m.in.:
- rozbiórkę płyty pomostowej z wyposażeniem obiektu tj. jezdni, chodników, krawężników, izolacji, dylatacji, balustrad, sieci uzbrojenia, dojazdów do mostu, itp.;
- przebudowę i remont przyczółków i filarów;  
- wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostu wraz z wyposażeniem tj. dylatacje, izolacje, balustrady, krawężniki;

- wzmocnienie elementów kratownicy, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych;
- budowę ziemnego wału kierującego;
- budowę murów oporowych i schodów skarpowych;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania wód opadowych;
- płyty przejściowe za przyczółkami;
- instalację oświetlenia mostu i sygnalizacji toru wodnego;
- rektyfikację i konserwację łożysk;
- zabezpieczenie powierzchni elementów konstrukcji betonowej;
- umocnienie nasypów w obrębie podpór skrajnych.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Mescherin-Gryfino - etap 2: Ueckermünde, Glashütte, Grünhof, Warsin, Eggesin-Ahlbeck, most Gryfino” programu UE Interreg IVa.

Wartość inwestycji wyniosła około 6,7 mln złotych, z czego 5,1 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.