Do końca listopada potrwają prace na budowie mostu na rzece Łupi w Skierniewicach. Od tygodnia most jest już wolnostojącą konstrukcją, kilka dni temu zdjęto bowiem wszelkie zabezpieczenia.

Na przełomie września i października wykonawca zakończył strategiczny punkt budowy jakim było zabetonowanie górnej części mostu, wyłożenie izolacji pod płytki chodnikowe oraz uzbrojenie fundamentów ścian po stronie południowej. Jednocześnie uformowano skarpy wzdłuż rzeki Łupi, co zdecydowanie poprawiło jej wygląd. Kilka dni temu zakończono kolejny etap robót, a mianowicie zasypanie przyczółka, tj. strefy przed mostem od strony Szkoły Podstawowej nr 2, wybudowanie ściany oporowej oraz zdjęcie zabezpieczenia z nowo powstającej konstrukcji. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakopaniem przyczółka po stronie północnej, a także wymiana gruntu, izolacje, zasypki oraz zalanie fundamentów w tym rejonie.

Inwestycja kosztuje blisko 4 mln zł, z czego 2,6 mln zł to kwota pozyskana przez miasto od Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.