Nowa droga wraz z mostem, łącząca ul. Łowicką z ul. Waryńskiego w Skierniewicach, powstanie jeszcze w tym roku. Będzie to największa inwestycja drogowa tego sezonu.

Zakres prac obejmuje budowę blisko 600-metrowego odcinka jezdni od ul. Łowickiej do ul. Waryńskiego. Przebudowane zostaną skrzyżowania nowej drogi z ulicami: Łowicką, Armii Krajowej oraz Waryńskiego, gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Na całym odcinku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, nowy chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Kluczowym elementem zadania jest nowy most, który powstanie na rzece Łupi w rejonie ul. Waryńskiego. Konstrukcja będzie miała blisko 63 m długości i prawie 16 m szerokości. Dodatkowo dokończony zostanie również remont ul. Armii Krajowej rozpoczęty w roku ubiegłym.

- Budowa nowej drogi i przeprawy mostowej to od lat oczekiwane przedsięwzięcie inwestycyjne. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz ożywi znaczną część miasta  – podkreśla prezydent Leszek Trębski.

Obecnie trwają prace przygotowawcze polegające m.in. na wycince drzew i krzewów, rozbiórce budynków oraz budowie drogi tymczasowej. Całkowity koszt zadania wynosi 10,5 mln zł. Generalnym wykonawcą jest firma Skanska.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.