Francja potwierdziła ostatecznie datę uruchomienia nowego podatku ekologicznego Ecotaxe na dzień 1 października 2013 r. Podatek obejmie 15 tys. km dróg krajowych na terenie Francji.

Nowa sieć dróg płatnych została podzielona na około 4100 stref taryfowych, każda o długości 3-4 km. Wysokość opłat zależeć będzie od kategorii pojazdu (DMC, liczba osi), klasy emisji spalin oraz liczby kilometrów, przejechanych w sieci Ecotaxe, w zaokrągleniu do 100 metrów.

Znane są już dokładne stawki opłat na rok 2013. Bazowe stawki za 1 km wyniosą: 8 centów (pojazdy 2-osiowe do 12 ton), 10 centów (pojazdy 2 i 3-osiowe powyżej 12 ton), oraz 14 centów (pojazdy 4 osiowe powyżej 24 ton).

W zależności od klasy Euro pojazdu przewoźnicy uzyskają upusty lub też obejmie ich dopłata do stawki bazowej. Na przykład auta o klasie Euro VI i pojazdy elektryczne zapłacą 15% mniej, podczas gdy samochody o klasie Euro II i Euro III będą zmuszone dopłacać odpowiednio: 15% i 10 % za każdy przejechany kilometr.

W kilku rejonach Francji wprowadzone zostaną stawki preferencyjne. W Akwitanii i Midi-Pirenejach opłaty Ecotaxe będą niższe o 30%, a w Bretanii o 50%. Francja planuje podniesienie opłat już w 2014 r., kiedy to stawka za 1 km wzrośnie średnio o 1,2 centa.

Źródło: DKV

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.