Na początku tygodnia (10 września) został otwarty nowy most na Odrze pomiędzy Ciechanowem a Radoszycami. Obiekt ma pół kilometra długości, prawie 15 metrów szerokości i nośność 50 ton. Inwestycja kosztowała 74 mln zł.

Nowy most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 zlokalizowany jest około pół kilometra powyżej dotychczasowej przeprawy promowej. Konstrukcja mostu opiera się na 9 przęsłach i liczy około pół kilometra długości. Inwestycja, z której według szacunków skorzysta 4 tys. podróżnych dziennie, objęła również budowę obustronnych dojazdów do mostu z włączeniem ich w sieć drogową województwa.

Budowa przeprawy rozpoczęła się w marcu 2010 roku. Budżet całego przedsięwzięcia wyniósł 74 milionów zł, z czego blisko 31 mln zł to dofinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zakończenie budowy i oddanie gotowego obiektu to użytku planowano wstępnie na koniec 2011 roku, jednak katastrofalna w skutkach powódź w 2010 roku całkowicie uniemożliwiła kontynuowanie prac, a zniszczenia przez nią spowodowane wymusiły odbudowę części już zrealizowanej inwestycji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.