Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wystąpi do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o włączenie Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina do sieci dróg krajowych.

Decyzja w tej sprawie zapadła po zapoznaniu się z możliwością wariantów etapowej realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wynikających z opracowania „Wstępna analiza etapowania budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”.

Spośród przedstawionych wariantów rozważa się rekomendacje dla jednojezdniowej obwodnicy, z tunelem drążonym przez rzekę Odrę, o długości 51,6 km. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się wstępnie na ponad 2,27 mld złotych.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że mówimy o projekcie wymagającym ogromnego nakładu finansowego oraz z tego, że obecnie jest wiele pilniejszych zadań do realizacji, jak choćby dokończenie drogi S3. Jednak zdecydowaliśmy się zarekomendować panu ministrowi to zadanie, tak aby mogło być one ujęte w planowym procesie poszerzania sieci dróg krajowych, zyskując odpowiednią pozycję na ministerialnej liście projektów – komentuje marszałek Geblewicz.

Jak powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz, równolegle zostanie skierowane pismo do wojewody zachodniopomorskiego z prośbą o poparcie wniosku o nadanie statusu drogi krajowej zachodniej obwodnicy Szczecina.

Wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż zwraca z kolei uwagę na znaczenie obwodnicy dla bezpieczeństwa transportu drogowego. – Zachodnia trasa jest szczególnie newralgiczna ze względu na masowy transport towarowy i przewozów ładunków niebezpiecznych z i do portu, jak też sąsiedztwo chemicznych kombinatów. Obejście Szczecina przejmując te ładunki tym samym odciąży miejskie ulice i usunie z centrum potencjalne zagrożenie niebezpiecznymi przewozami.

Dla „Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina” wykonana została dokumentacja przedprojektowa pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko”, w ramach której uzyskano decyzję środowiskową, zgodnie z którą koszt preferowanego wariantu 51,6 km drogi klasy S z przejściem przez Odrę w postaci tunelu drążonego szacuje się na przeszło 4 mld zł. Zachodnie Drogowe Obejścia Miasta Szczecina zgodnie z Ustawą o drogach publicznych spełnia kryteria drogi krajowej.

Miejsce zachodniej obwodnicy w sieci dróg krajowych jest - zdaniem zarządu województwa - bezdyskusyjne ze względu na jej wymiar ogólnokrajowy i międzynarodowy oraz znaczenie dla miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Komentarze  
cyzio
0 #1 cyzio 2013-01-09 09:56
A stara droga nr 3 niszczeje cały ruch ciężarowy przeniósł się właśnie na nią ,postawić viatole i kasa nie ucieknie bokiem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.