Rozpoczęła się rozbiórka starych i budowa nowych ekranów akustycznych przy obwodnicy Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S6 w Gdyni Chyloni. Nowe będą prawie trzykrotnie dłuższe.

Dzięki temu mieszkańcy budynków leżących po zachodniej stronie obwodnicy będą chronieni przed hałasem generowanym przez pojazdy. Nowe ekrany będą powiązane z tymi już istniejącymi na wysokości Gdyni Demptowa.

- W czasie robót drogowych utrudnienia w ruchu ograniczamy do niezbędnego minimum, choć trzeba liczyć się, że w niektóre dni jezdnia w tym miejscu zostanie zwężona do jednego pasa ruchu - mówi Robert Marszałek, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w Gdańsku. - Na szczęście jest to wjazd na drogę ekspresową i ruch jest „dawkowany” przez działającą na pobliskim skrzyżowaniu z ulicą Morską sygnalizację świetlną, więc nie powinno być tu korków.

Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca listopada br. Prace rozbiórkowe i te związane z montażem nowych ekranów będą kosztowały około 763 tys. zł.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.