Transport publiczny będzie konkurencyjny dla prywatnego wówczas, gdy poprawi się jego punktualność, niezawodność, dostępność, regularność, prędkość, a pasażer będzie mógł liczyć na wygodę i możliwość bezpośrednich połączeń.

Takie wnioski wynikają z "Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego dla województwa opolskiego".

Plan transportowy tworzy się ze względu na wymogi wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 roku ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto, system transportowy decyduje o jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczym. Opolski Oddział Przewozów Regionalnych obsługuje 14 linii kolejowych, w ciągu doby kursuje nimi 211 pociągów. Z danych wynika, że siatka połączeń kolejowych województwa jest dość gęsta.

W planie transportowym rekomendowany jest rozwój właśnie transportu kolejowego, bo jest tańszy i bardziej ekologiczny. Zaproponowano, aby na niektórych stacjach zsynchronizować przyjazdy pociągów i autobusów, na placach dworcowych wybudować parkingi, by pasażer mógł się przesiąść do auta lub na rower, zlikwidować bariery architektoniczne.

Pasażerowie zapytani co jest atutem transportu zbiorowego, odpowiadali, że taniość i bezpieczeństwo. Najgorzej zaś oceniali złą infrastrukturę i długi czas jazdy. Starostowie zaś zwracali uwagę, że trudno budować parkingi na placach przydworcowych, skoro te są własnością PKP, a te ani myślą coś oddać za darmo. Sygnalizowali też, że między przewoźnikami kołowymi odbywa się bezpardonowa walka o klienta, za trzy lata, gdy wejdzie w życie ustawa o transporcie nie będzie wielu połączeń, bo większość przewoźników wypadnie z rynku. Obniżka biletów autobusowych na trasie Strzelce-Opole spowodowała, że spółce Przewozy Regionalne uciekło co najmniej 20 proc. pasażerów. Wybrali tego przewoźnika, który ma tańsze bilety i jeździ szybciej (trwa remont linii kolejowej, co wydłużyło przejazd).

Do 11 kwietnia można wnosić uwagi i propozycje do "Planu Rozwoju Transportu Publicznego" dostępnego na stronie internetowej województwa opolskiego.  

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.