Dziś został otwarty nowy, ponad 34-kilometrowy odcinek autostrady A4 Tarnów - Dębica, który połączy województwa małopolskie i podkarpackie. Jednak wszystkie prace nie zostały tam jeszcze zakończone.

Kierowcy na całej trasie będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie, oprócz estakady nad Wisłoką koło Dębicy - tam nastąpi zwężenie i ograniczenie prędkości. Jest to związane z kończącą się procedurą odbiorową lewej jezdni estakady. Jak poinformował wykonawca, utrudnienia zostaną usunięte w najbliższych dniach.

W ramach budowy tego odcinka trasy powstało 13 wiaduktów drogowych, 9 wiaduktów autostradowych, 5 mostów, 3 przejścia dla ludzi i zwierząt oraz 1351-metrowa estakada.

Pierwotny termin otwarcia tego fragmentu autostrady wyznaczono na połowę 2012 roku. Z powodu zerwania umowy z wykonawcą (SIAC Construction Ltd, PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A), w kwietniu 3013 roku podpisany został nowy kontrakt, tym razem z konsorcjum Heilit Woerner Sp. z o.o. i Budimex S.A., który na dokończenie budowy miał 18 miesięcy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że otwarcie nowego odcinka jest związane z dniem Wszystkich Świętych i redukcją korków na drodze krajowej nr 4 i w samym Tarnowie.

Po oddaniu fragmentu Tarnów-Dębica, pozostanie do wykonania ostatni element wschodniej części A4 Rzeszów-Jarosław. Cała budowa powinna zakończyć się do 2016 roku. Wtedy autostradą będzie można przejechać od granicy polsko-niemieckiej do polsko-ukraińskiej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.