Realizowany od grudnia 2007 roku projekt pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – II etap” będzie miał szanse na unijne wsparcie. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i prezydent Koszalina Piotr Jedliński podpisali wczoraj (24 lipca) pre-umowę w tej sprawie. W sumie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 może wynieść nawet 16 milionów złotych.

- Podpisana pre-umowa jest ważnym krokiem na drodze otrzymania przez Gminę Miasto Koszalin unijnego wsparcia. Teraz oczekiwać będziemy na złożenie przez beneficjenta kompletnego wniosku. W tej sytuacji liczę, że usprawnienie układu komunikacyjnego w Koszalinie, już w marcu 2015 roku, stanie się faktem - podkreślił marszałek Geblewicz.

Celem realizacji projektu jest kompleksowa przebudowa strategicznych ulic Koszalina oraz ułatwienie dostępności do obiektów użyteczności publicznej. W projekcie uwzględniono następujące ciągi komunikacyjne:
1. Przebudowa skrzyżowania ulic 4 Marca i Wojska Polskiego,
2. Przebudowa ulicy 4 Marca, na odcinku od ulicy Sezamkowej do skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego, wraz przebudową mostu na rzece Dzierżęcince,
3. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy 4 Marca, wraz z ulicą Żwirową i ulicą Marii Konopnickiej,
4. Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego, na odcinku od ulicy Stanisława Moniuszki do ulicy Romualda Traugutta,
5. Przebudowa ulicy Jana Matejki i Stanisława Moniuszki,
6. Przebudowa ulicy Ludwika Waryńskiego,
7. Budowa ulicy Sybiraków w Koszalinie.

Jak podkreślił prezydent Koszalina Piotr Jedliński na konieczność realizacji projektu wpływ miał przede wszystkim zły stan nawierzchni dróg i brak płynności ruchu. Całość inwestycji oszacowano na ponad 23 miliony złotych.

Prace remontowe na większości ciągów drogowych zostały już zakończone. W planach pozostaje jedynie przebudowa ulicy 4 Marca, na odcinku od ulicy Sezamkowej do skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego, połączona z modernizacją przeprawy na rzece Dzierżęcince oraz przebudowa skrzyżowania ul. 4 Marca i Wojska Polskiego. Obecnie trwa jeszcze remont ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy 4 Marca, wraz z ulicą Żwirową i ulicą Marii Konopnickiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.