Toruń otrzyma ponad 800 tysięcy na remont Szosy Lubickiej z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W tym roku Szosa Lubicka jest remontowana na odcinku od pl. Daszyńskiego do wjazdu do nowego osiedla, na wysokości gazowni. Nowy wygląd zyska zarówno jezdnia południowa, jak i północna. Na odcinku 460 metrów zostanie wymieniona podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach prac zostaną wykonane wjazdy i zatoka postojowa. Remont będzie kosztował około 1,8 milionów złotych, z czego ponad 800 tysięcy będzie pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nie jest to jedyna subwencja, jaką Toruń pozyskał na remont Szosy Lubickiej. W 2010 roku miasto otrzymało prawie 2 miliony na remont kapitalny, który został wykonany na odcinku od ul. Targowej do Waryńskiego oraz remont przejścia podziemnego na wysokości ul. Wyszyńskiego. Z kolei w 2009 roku Toruń otrzymał 2,3 mln na remont Szosy Lubickiej na odcinku od placu Sybiraków do Leszczynowej (jezdnia północna) oraz odcinka Ślaskiego-Wyszyńskiego (południowa).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.