Kierowcy mogą już korzystać z pierwszego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW). Ośmiokilometrowa droga między Siechnicami i Łanami jest częścią trasy, która ma połączyć Bielany Wrocławskie z Długołęką.

Pierwszy odcinek łączy drogę krajową nr 94 w Siechnicach z drogą wojewódzką nr 455 z Wrocławia do Jelcza Laskowic. Droga, razem z mostem na Oławie i polderem Blizanowice (ogromna łąką w niecce pomiędzy wałami, przyjmująca wodę w okresach zagrożenia powodziowego), jest finansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej koszt to 346,6 mln zł. Kamień węgielny pod budowę został położony w 2009 roku.

Oddanie kolejnego etapu obwodnicy, czyli odcinka między Siechnicami a Żernikami, planowane jest latem przyszłego roku. Cała Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie miała 35 kilometrów. Jednym z najważniejszych punktów WOW będzie most na Odrze, który będzie ważną alternatywną przeprawą przez rzekę dla mostu Grunwaldzkiego oraz mostu w Oławie.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.