Kluczowym punktem sierpniowej sesji śląskiego sejmiku było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na dofinansowanie kontynuacji budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze-Gliwice.

Pomoc finansowa w wysokości prawie 1,6 mln złotych trafi do obu miast. Zabrze otrzyma ponad 1,2 mln złotych, a Gliwice blisko 400 tysięcy złotych. Województwo Śląskie, wraz ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, przejęło funkcję inwestora dla tej inwestycji. Porozumienie zawarte między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na współfinansowanie inwestycji zakłada, iż odsetki od dotacji celowej uzyskanej ze środków pochodzących z kredytu EBI zwiększają środki przeznaczone na realizację projektu. Województwo Śląskie zobowiązane jest umieszczać środki z kredytu na wyodrębnionym rachunku. By możliwe było ich wykorzystanie, konieczne jest, po ich wprowadzeniu do budżetu województwa, udzielenie pomocy finansowej miastom Zabrze i Gliwice.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.