W roku 2017 ogólnoświatowa produkcja samochodów ma przekroczyć 100 milionów sztuk rocznie. W opublikowanym niedawno raporcie Euler Hermes, przedstawiono pozytywne prognozy dla sektora mówiące o powrocie ogólnoświatowej produkcji do poziomu średniookresowego wzrostu rzędu 4 procent.

W raporcie przewiduje się, że główną siłą napędową globalnego wzrostu pozostaną Chiny, które w roku 2009 wyprzedziły Stany Zjednoczone jako największy na świecie producent pojazdów. Kraj ten z pewnością powiększy swoją przewagę, produkując w tym roku 20 milionów pojazdów.

Doskonałe prognozy dla przemysłu motoryzacyjnego pojawiają się pomimo spowolnienia na głównych rynkach europejskich, takich jak Francja i Włochy, w których przewidywana produkcja będzie pozostawała na o połowę niższym poziomie niż jej wartość szczytowa sprzed kryzysu, nie mówiąc już o spadku poziomu produkcji samochodów w krajach takich jak Brazylia i Rosja.

W Niemczech produkcja pozostaje na wysokim poziomie, a jej prognozowany wzrost w tym roku wynosi 6 procent. W Hiszpanii spodziewany jest dwucyfrowy wzrost, choć z niższego pułapu niż w przypadku większości krajów europejskich. W raporcie Euler Hermes potwierdzono również zjawisko „reindustrializacji” zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmiany strukturalne przyczyniły się do wzrostu wskaźników produkcji, które powróciły do poziomu sprzed kryzysu w roku 2008.

– Ta zmiana w produkcji ma na gospodarki niektórych krajów większy wpływ niż na pozostałe – powiedział Yann Lacroix, główny autor reportu. – Na przykład Niemcy produkują dzisiaj ponad czterokrotnie więcej pojazdów niż Francja, podczas gdy dziesięć lat temu ta przewaga była ponad dwukrotnie niższa. Przemysł motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych odzyskał utraconą wcześniej konkurencyjność. Zatrudnienie spadło o jedną piątą, wiele linii produkcyjnych zostało zamkniętych, a zakres produkcji znacząco się zmienił. Co do Wielkiej Brytanii, dzięki elastycznemu rynkowi pracy i coraz atrakcyjniejszemu systemowi opodatkowania przedsiębiorstw, kraj ten po raz kolejny stał się światowej klasy producentem samochodów.

Jeśli chodzi o rozwój sytuacji w przyszłości, w raporcie stwierdzono, że jeśli Chiny - rynek zdominowany przez zachodnie firmy działające za pośrednictwem spółek joint-venture z producentami lokalnymi - nadal będą cieszyć się dwucyfrowym wzrostem, to ceny będą musiały spaść. W celu utrzymania trwałego wzrostu, producenci będą musieli szukać nowych klientów na wiejskich obszarach Chin. Jednak niższe siła nabywcza mieszkańców wsi oznacza, że będzie trzeba zaoferować im tańsze produkty.

Ze względu na skoncentrowanie 75 procent globalnej sprzedaży w czterech kluczowych obszarach (Chiny, Europa, Japonia i Stany Zjednoczone) rynki wschodzące będą jeszcze musiały zaczekać na zwiększenie wielkości sprzedaży. Kryzysy gospodarcze i polityczne mają duży wpływ na wskaźnik posiadania samochodu w gospodarstwach domowych.

Źródło: Euler Hermes

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.