W związku z prowadzonymi pracami przy podłączeniu torowiska szybkiego tramwaju do ulicy Lipskiej od 14 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.

 

Ze względu na roboty budowlane zajęta będzie część tarczy skrzyżowania ul. Lipskiej z ul. Saską. Przejazd z ul. Saskiej na wprost i w lewo będzie niemożliwy. Z kolei z ul. Lipskiej nie będzie można skręcać w lewo w ul. Saską.

Wprowadzone zostały także zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej:

linia 20 - będzie kursować na skróconej trasie Cichy Kącik - Gromadzka,

linia 720 - tymczasowa linia autobusowa kursująca na trasie Kuklińskiego - Lipska - Mały Płaszów z częstotliwością 10 minut przez cały dzień.

Tymczasowa linia autobusowa 720 zatrzymywać się będzie na wszystkich istniejących przystankach na swojej trasie.

Prace potrwają co najmniej do połowy sierpnia.

 

Mapa:

 

Źródło: ZIKiT Kraków

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.