Zaawansowanie finansowe wartego około 122 mln zł netto kontraktu modernizacji tyskiego fragmentu drogi krajowej nr 1 przekroczyło 50 proc. Do półmetka zbliża się również realizacja rzeczowego zakresu inwestycji.

 

Kolejne etapy prac będą w dużej mierze uzależnione od pogody. Jesienią prace zostaną zintensyfikowane, aby zdążyć przed zimą i zrealizować jedno z najważniejszych założeń tego roku: oddać do użytku jedną 6,5-kilometrową jezdnię, na której obowiązywać będzie ruch w dwóch kierunkach.

Na niespełna kilometrowym odcinku od granicy lasu do węzła z S1 kierowcy poruszają się w obu kierunkach po zmodernizowanej jezdni w stronę Bielska-Białej. Teraz końca dobiegło asfaltowanie jezdni przeciwnej, gdzie ułożono już warstwę wiążącą. Brakuje tylko ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Podobna sytuacja jest także pomiędzy wiaduktem nad al. Piłsudskiego a rejonem węzła Sikorskiego. Także tutaj na drugiej jezdni została ułożona masa asfaltowa.

Trwają także prace przy obiektach. Zakończyło się betonowanie płyty mostu nad Potokiem Tyskim, płyty wiaduktu nad al. Piłsudskiego oraz płyty estakady nad al. Niepodległości. Przy tym ostatnim obiekcie kontynuowana jest budowa murów oporowych i specjalnych nasypów, które w dalszym etapie umożliwią połączenie wiaduktu z drogą. Zarówno remont mostu nad Potokiem Tyskim, jak i wiaduktu nad al. Piłsudskiego, dotyczy połowy obiektu. Ich druga część zostanie przekazana w ręce budowlańców po przełożeniu ruchu. Trwa także betonowanie drugiego przyczółka podtrzymującego konstrukcję wiaduktu nad torami PKP.

W połowie roku wykonawca inwestycji Polimex Mostostal rozpoczął starania o przesunięcie terminu końcowego modernizacji tyskiego odcinka ul. Beskidzkiej o około pół roku. Do wniosku spółki Polimex Mostostal przychylił się już inżynier kontraktu. Teraz na taką możliwość zgodzić musi się również drugi podmiot - Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dopiero wówczas inwestor, czyli Miasto Tychy, podejmie decyzję w sprawie aneksu.

Źródło: UM Tychy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.