Remont nawierzchni jezdni w ulicach Wyspiańskiego, Kilińskiego, Łódzkiej i Mazowieckiej, przebudowa ulic Spokojnej i Waryńskiego oraz budowa nowej drogi od Ronda Solidarności do ul. Rawskiej – to główne zadania inwestycyjne obecnie realizowane na skierniewickich drogach.

Zdecydowanie największą tegoroczną inwestycją drogową jest budowa nowej drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską. Pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje (m.in. wycinką drzew oraz usunięciem kolizji instalacji gazowych, wodociągowych i energetycznych) ruszyły już w kwietniu. Kolejnym realizowanym etapem jest wykonanie nasypów od strony ronda oraz budowa kanalizacji deszczowej. - Przedsięwzięcie to w znacznym stopniu poprawi komfort życia mieszkańców ul. Kopernika i al. Niepodległości – podkreśla prezydent Leszek Trębski. - Kierowcy jadący od strony Rawy Mazowieckiej w kierunku Łowicza będą mogli bowiem szybciej wydostać się z naszego miasta, omijając centrum. Całkowity koszt inwestycji to około 14,5 mln zł.

Remont ul. Waryńskiego

Również w kwietniu rozpoczęto prace w ul. Waryńskiego na odcinkach od granicy miasta do ul. Łącznej (bez skrzyżowania z ul. Waryńskiego) oraz od ul. Sierakowickiej (od posesji nr 20) do nowej drogi (do posesji nr 58 bez skrzyżowania z nową drogą). Dotychczas sfrezowano całą nawierzchnię, rozebrano wjazdy do posesji oraz wycięto drzewa. Następna w kolejności będzie budowa kanalizacji na całym remontowanym odcinku drogi. Koszt zadania to 5,9 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego.

Remont w ul. Wyspiańskiego
 
Wraz z początkiem czerwca, ruszyły także pierwsze prace na ul. Wyspiańskiego, gdzie od kilku dni trwa remont odcinka łączącego ulice Północną i Skłodowskiej. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem. Całość wyniesie ponad 267 tys. zł.

Remont w ul. Kilińskiego

Zaawansowane prace trwają również na ul. Kilińskiego, gdzie wymieniany jest odcinek jezdni od ul. Batorego do Al. Niepodległości. Koszt zadania to 444 tys. zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. W obu przypadkach prace potrwają do końca czerwca br.     

Remont ul. Spokojnej

Lada dzień rozpocznie się również przebudowa ul. Spokojnej. Wykonawca, którym jest firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, powinien zakończyć pracę wraz z końcem sierpnia. Całkowity koszt zadania to ponad 348 tys. zł.     

Remont ul. Łódzkiej

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się remont „wylotówki” w kierunku Brzezin, a konkretnie nawierzchni jezdni w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Feliksów do granicy miasta. Koszt to prawie 545 tys. zł, a wykonawcą jest firma PBDiM "ERBEDIM" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Prace w tym rejonie powinny zakończyć do końca sierpnia.

Remont ul. Mazowieckiej  

Ten sam wykonawca będzie odpowiedzialny za wymianę nawierzchni w ul. Mazowieckiej na odcinku od Al. Rataja do ul. Miedniewickiej. Dodatkowo w ramach zadania utwardzony zostanie dojazd do posesji nr 66C i 66G przy ul. Mazowieckiej. Całość kosztować będzie ponad 770 tys. zł, a prace potrwają do końca sierpnia.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.