Obwodnica Kłodzka będzie miała długość ponad 9 km i powstanie do 2018 roku. Dzięki niej kierowcy będą mogli ominąć najbardziej newralgiczne miejsca na dotychczasowej trasie biegnącej przez środek Kłodzka.

Przetarg na budowę drogi ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Będzie to możliwe dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów zmiany obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Dzięki temu również jest możliwe ogłoszenie przetargów na obwodnice w innych rejonach Polski o łącznej długości 150 km. Będą One realizowane w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Na budowę obwodnic 12 miejscowości Rada Ministrów zarezerwowała środki w wysokości 4,7 mld zł. Dzięki decyzji Rady Ministrów zostaną one wybudowane dla: Bełchatowa, Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry Kalwarii, Olsztyna, Kłodzka, Nysy, Kościerzyny i Sanoka. Środki na budowę nowych dróg będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.