Na krakowskie ulice wyjechał kolejny tramwaj, w którym został zamontowany specjalny, emitujący dźwięk przycisk do otwierania drzwi.

Przycisk jest usytuowany przy drzwiach przeznaczonych do wsiadania dla osób niepełnosprawnych. Sygnał umożliwia niewidomym i słabowidzącym łatwą lokalizację miejsca umieszczenia przycisku, a tym samym drzwi wagonu, co w konsekwencji bardzo ułatwia im wejście do tramwajów.

Po akceptacji takiego rozwiązania przez środowiska osób niepełnosprawnych, MPK SA planuje montaż tego rodzaju przycisków we wszystkich pojazdach, przy drzwiach przeznaczonych do wsiadania dla osób niepełnosprawnych.

 

Nie jest to jedyne udogodnienie dla pasażerów, jakie wprowadzono w ostatnim czasie. Już w marcu na drzwiach pojazdów, które posiadają niskopodłogowe wejścia zostały naklejone piktogramy o dużej powierzchni przedstawiające wózek inwalidzki oraz wózek dziecięcy. Wszystko po to, aby osoby niepełnosprawne, a także podróżujące z dziećmi w wózkach mogły sprawnie zlokalizować wejście, którym najłatwiej mogą dostać się do tramwaju i autobusu. Ten sposób oznakowania jest szczególnie pomocny w tych pojazdach, gdzie istnieje tylko jedno wejście zlokalizowane w obrębie niskiej podłogi pojazdu.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.