Remont mostów w ciągu ulicy Focha, pomimo fali upałów, przebiega zgodnie z planem. We wrześniu br. powinien nastąpić koniec prac przy wzmocnieniu płyty betonowej, wymianie torowiska oraz renowacji konstrukcji stalowych.

Koszt remontu to 5,43 mln zł. Tyle będzie kosztowało wzmocnienie dźwigarów mostów tramwajowych, wymiana płyty pomostu, który zostanie wykonany z zastosowaniem tzw. „wyciszonego toru węgierskiego”, pochłaniającego hałas generowany przez koła tramwaju. Zostaną oczyszczone konstrukcje stalowe mostu i na nowo pokryte masami zabezpieczającymi przed korozją. Torowisko zostanie wymienione na całej długości przeprawy po północnej i południowej stronie mostów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.