Dzięki dodatkowym pieniądzom, które prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wyasygnował na ostatniej sesji i uchwaleniu przez radnych zmian w budżecie, kolejne zniszczone drogi przejdą potrzebne modernizacje i remonty.

W Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta otwarto oferty w dwóch przetargach na naprawę piotrkowskich dróg. Pierwszy przetarg dotyczył przeprowadzenia remontów cząstkowych oraz wykonania nakładki na ulicy Poprzecznej. Urzędnicy zaplanowali wydać na te inwestycje 800 tys. złotych. Wpłynęła tylko jedna oferta, którą zgłosiło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, które zaoferowało 790 tys. zł.

Z kolei drugi przetarg dotyczył frezowania i wykonania nowych nakładek. Dziury i nierówności znikną z ulic: Wroniej (od Urzędu Skarbowego do pętli autobusowej), Wysokiej, Hutniczej, Kostromskiej (od Belzackiej do al. Sikorskiego), przedłużenia Zamenhofa (za D.H. Merkury) oraz z ulicy vis-a-vis pętli autobusowej na Słowackiego.

Urzędnicy zamierzali wydać na te inwestycje 1,5 mln złotych. Do przetargu zgłoszono dwie oferty i obie opiewają na kwotę niższą od zakładanej o ponad 600 tys. zł (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ERBEDIM – 889 tys. zł i konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych – 892 tys. zł).

Na tych inwestycjach nie skończą się remonty dróg. Już niedługo w ZDiUM ogłoszony zostanie przetarg na kolejne remonty ulic, wśród których znajdą się m.in. ulice Matejki, Kościelna, Daniłowskiego i Parkowa.

2013 rok będzie rekordowy pod względem wydatków na remonty i modernizacje piotrkowskich ulic. W budżecie miasta zaplanowano wydać na ten cel 25 mln zł (w 2012 roku było to - 11,2 mln zł, a rok wcześniej - 17,2 mln zł).

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.