W Bydgoszczy rozstrzygnięty został przetarg na rower aglomeracyjny. Wiosną powstanie sieć wypożyczalni, która ułatwi poruszanie się po Bydgoszczy i okolicach na dwóch kołach. Inwestycja będzie w ciągu trzech lat kosztować ponad 3,6 mln zł.

Dzięki zagwarantowaniu przez miasto dodatkowych środków możliwe jest rozpoczęcie prac nad projektem. Miesiąc funkcjonowania systemu kosztować ma ok. 139 tysięcy złotych. W sumie pierwsze trzy sezony roweru aglomeracyjnego wymagają zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty ponad 3,6 mln złotych.

- Liczymy, że wprowadzenie  systemu roweru aglomeracyjnego w Bydgoszczy dodatkowo wpłynie na atrakcyjność miasta, a rower stanie się jeszcze popularniejszym środkiem transportu. Warto podkreślić, że pierwsze 20 minut jazdy będzie bezpłatne – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Rozwój tego typu systemu transportowego jest popularnym rozwiązaniem w innych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Na terenie Bydgoszczy zaplanowano 31 stacji rowerowych, które mają zachęcać bydgoszczan i turystów do wyboru tego środka transportu. Bydgoszczanom oraz turystom poruszanie się po mieście w pierwszym okresie po uruchomieniu ułatwi 310 rowerów. Zakup obejmie także 31 rowerów zapasowych, które będą włączane do systemu zależnie od zwiększonego zapotrzebowania.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny wpłynie pozytywnie także na poprawę warunków życia i środowiska miejskiego dzięki zmniejszeniu emisji hałasu oraz szkodliwych substancji wydzielanych do powietrza przez inne środki transportu.
Opłata rejestracyjna i inicjacyjna Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie 10 złotych wnoszona będzie jednorazowo i bezzwrotnie (z przeznaczeniem jej wykorzystania na pierwsze wypożyczenia). Kontynuacja pierwszej godziny podróżowania w zakresie od 21-60 minuty kosztować będzie 1 zł, druga godzina – 4 zł, trzecia godzina - 6 zł, czwarta i każda następna godzina – 7 zł. Rowerowy system ruszy 1 kwietnia przyszłego roku. Wypożyczanie rowerów będzie możliwe do końca listopada. W kolejnych latach system będzie pracował od marca do listopada.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.