Najnowsze badania natężenia ruchu rowerowego wykazały, że znów znacząco zwiększyła się liczba rowerzystów poruszających się po Gdańsku. W ciągu ostatniego roku ruch rowerowy wzrósł o 12 proc. Głównymi arteriami rowerowymi miasta codziennie przemieszczają się tysiące rowerzystów.

Sześć i pół tysiąca rowerzystów na al. Zwycięstwa, ponad dziesięć tysięcy w pasie nadmorskim - to dobowe rekordy zanotowane w trakcie pomiarów natężenia ruchu rowerowego. Pomiarów dokonują na bieżąco liczniki rowerowe i pętle indukcyjne. Ostatnio wykonane zostały również coroczne pomiary „manualne” koordynowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

- Z zebranych danych wynika, że rowerzystów przybywa w Gdańsku w lawinowym tempie. Ale co ważne - badania wykazały, że rower służy nie tylko rekreacji, ale przede wszystkim pełni rolę komunikacyjną, jest wykorzystywany do codziennego poruszania się po mieście - np. w drodze do szkoły i pracy - podsumowuje badania Piotr Bąkiewicz z BRG.

Rowerzystów przybywa, bo - jak tłumaczy Grzegorz Krajewski z Referatu Mobilności Aktywnej gdańskiego magistratu - możemy się pochwalić rekordową ilością tras rowerowych w mieście. Obecnie sieć tras rowerowych liczy łącznie 466 km i nadal się dynamicznie rozrasta. Znacznie zwiększyła się też w ostatnich latach liczba parkingów rowerowych.

Szczegółowy wykaz infrastruktury rowerowej prezentuje wydana przez Miasto Gdańsk mapa rowerowa. W lipcu 2014 roku ukaże się kolejna, zaktualizowana edycja tej mapy. Będzie jeszcze dokładniejsza niż poprzednio, nowością będzie też propozycja „pętli rekreacyjnych”, czyli opisanych szlaków, którymi będzie można poruszać się rekreacyjnie - np. między zbiornikami retencyjnymi na Gdańsku Południe, po lasach oliwskich, czy na Wyspie Sobieszewskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.