W Łodzi powstanie 3,66 km nowej drogi rowerowej wzdłuż al. Śmigłego Rydza od al. Piłsudskiego aż do ronda Broniewskiego (plus przejazdy wokół całego ronda).

Na całym odcinku droga biec będzie po zachodniej stronie al. Śmigłego Rydza. Na wysokości wiaduktu przy ul. Zbiorczej skrzyżuje się ze śladem dawnej kolei Scheiblerowskiej, tworząc podstawę do skrzyżowania z inną drogą rowerową, która w przyszłości powstanie właśnie w śladzie dawnej kolei.

Budowa drogi ma się rozpocząć w tym tygodniu. W pierwszej kolejności powstaną przejazdy przez ulice poprzeczne. Termin zakończenia całej inwestycji to 31 stycznia 2014 roku, a koszt wyniesie 3,77 mln zł.

Umowa z wykonawcą (firmą Strabag) obejmuje również budowę 21 przejazdów rowerowych. 12 z nich obejmuje też sygnalizację świetlną i brakujące odcinki dróg dojazdowych. Przejazdy powstaną na następujących skrzyżowaniach: Mickiewicza – Łąkowa, Konstantynowska – Krakowska, Włókniarzy - Żubardzka, Zgierska - Stefana, Zgierska – Julianowska, Zachodnia przy Manufakturze, Julianowska - Żarnowcowa, Zgierska - Dolna, Kopcińskiego - Jaracza,Wujaka - Puszkina, Włókniarzy – Lutomierska, Sienkiewicza - Schillera.

Budowa 9 przejazdów rowerowych wraz z brakującymi odcinkami dojazdowymi będzie zrealizowana na skrzyżowaniach: Nowomiejska na wysokości głównych alejek Parku Staromiejskiego, Warszawska - Wycieczkowa, Włókniarzy - 11 Listopada, Dąbrowskiego - Lodowa, Transmisyjna - Rokicińska, Pomorska - Lumumby, Lumumby - Pomorska, Zgierska - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródłowa na połączeniu Parku Helenów z Parkiem Ocalałych.

Koszt budowy wszystkich przejazdów to 3,17 mln zł.

Źródło: ZDiT Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.