Dziś w południe w Osieku przy projektowanym rondzie - na włączeniu do obwodnicy - odbędzie się uroczyste wbicie łopaty pod budowę obwodnicy Osieka w ramach II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765, na odcinku Staszów – Osiek.

Budowa obwodnicy Osieka o długości około 1,25 km jest II etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek. Pierwszy etap na odcinku od Staszowa do Osieka w około 80% został zrealizowany w roku 2013, natomiast zgodnie z harmonogramem wykonywania prac na rok 2014 przypada wykonanie dalszej części robót na ciągu zasadniczym oraz obwodnicy Osieka.

Głównym celem budowy obwodnicy jest odciążenie ścisłego centrum Osieka, wyprowadzając pojazdy kierujące się w stronę przeprawy mostowej w Połańcu. Rozbudowywana DW 765 stanowić będzie docelowo szlak komunikacyjny łączący krajową drogę ekspresową S7 od strony Jędrzejowa do planowanej autostrady A4 w okolicach Kolbuszowej i będzie najkrótszym szlakiem komunikacyjnym łączącym Śląsk i Ziemię Świętokrzyską z Podkarpaciem.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.