Dziś rusza remont mostu na Pilicy w Sulejowie w ciągu drogi krajowej nr 12. Sulejowska przeprawa jest jedną z najważniejszych w tej części regionu. W ciągu doby średnio przejeżdża tędy około 17,5 tysiąca pojazdów, z czego znaczna część to samochody ciężarowe.

Ze względu na bardzo duży ruch w miejscu remontu i skomplikowany układ komunikacyjny (ścisłe centrum miasta i sąsiedztwo ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 74) podjęta została decyzja, że w czasie prowadzonych robót, obowiązujący ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie w godzinach od 6.00 – 20.00 przez 7 dni w tygodniu. Poza tymi godzinami osoby kierujące ruchem zastąpi sygnalizacja świetlna.

Na czas trwania remontu zmieniona będzie organizacja ruch w Sulejowie oraz przygotowane objazdy.

Odcinek przeznaczony do remontu ma około 100 metrów długości, a koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 2,8 miliona złotych. Prace mają się zakończyć 30 listopada 2013 roku.

Wyremontowane zostaną m.in. nawierzchnia, izolacja, podparcia łożysk, zostaną także wzmocnione dźwigary główne, co ma na celu wydłużenie okresów międzyremontowych. Po remoncie na moście poprawi się zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych, ponieważ chodniki zostaną odseparowane od jezdni barierami ochronnymi.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.