Ulica Szpitalna w Toruniu po remoncie odzyska nie tylko historyczny blask, ale stanie się również ciągiem komunikacyjnym łączącym plac św. Katarzyny z resztą Starówki.

W ramach prac zostanie wymieniona i wzmocniona podbudowa. Na niej zostanie ułożona kamienna nawierzchnia. - Będzie to ta sama kostka kamienna, która obecnie leży na ul. Szpitalnej. Zostanie ona oczyszczona i ułożona na nowej, równej podbudowie - wyjaśnia Andrzej Glonek, dyrektor MZD.

Po remoncie ulica Szpitalna z tzw. ślepej ulicy zmieni się w ulicę jednokierunkową. Będzie można przejechać nią ze Starówki w kierunku placu św. Katarzyny. Dużym wyzwaniem dla drogowców okazał się mur kościoła św. Jakuba, który przylega bezpośrednio do ulic. Istniało zagrożenie, że podczas wykonywanych prac drogowych konstrukcja muru mogłaby ulec przewróceniu, stąd konieczność jego rozebrania i ponownej odbudowy.

Nowy wygląd zyskają również chodniki, które przylegają bezpośrednio do pl. św. Katarzyny. Stare płytki zostaną wymienione na nową kamienną nawierzchnię.

Koniec budowy przewidziano na koniec października, koszt robót to około 315 tys. zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.