Budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora – to tylko niektóre z inwestycji wpisanych do Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Rząd zatwierdził dokument, który w przyszłym tygodniu dokument zostanie podpisany.

Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. Dzięki niemu możliwe będzie skoncentrowanie środków finansowych na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych.  

W trakcie negocjacji kontraktu skutecznym argumentem okazała się Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, odnosząca się do współpracy pomiędzy Małopolską a Województwem Śląskim. Dzięki zapisom tego dokumentu w kontraktach obu regionów udało się wynegocjować szereg niezwykle istotnych dla ich rozwoju zadań. Chodzi m.in. o drogę S1 oraz inwestycje kolejowe usprawniające ruch na trasach łączących oba regiony.

Uzgodniona z rządem lista projektów drogowych:
- droga S7 Warszawa – Rabka, na odcinku Lubień – Rabka (3,46 mld zł),
- droga S7 Warszawa – Rabka, na odcinku granica województwa – węzeł Igołomska w Krakowie (2,89 mld zł),
- przygotowanie dokumentacji dla drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz i budowa odcinka Łososina Dolna – Nowy Sącz po zakończeniu prac dokumentacyjnych (500 mln zł),
- obwodnica Zabierzowa w ciągu DK 79 (400 mln zł),
- obwodnica Zatora w ciągu DK 28, odcinek o długości 2,4 km (46 mln zł),
- obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 (220 mln zł),
- obwodnica Nowego Sącza w ciągu DK 28 (30 mln zł),
- budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (70 mln zł),
- węzeł "BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 4 - węzeł "Bochnia" (95 mln zł),
- węzeł "WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975 - węzeł "Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (135 mln zł).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.