Przedstawiciele samorządów z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego podpisali w Kielcach porozumienie będące wspólnym apelem do władz centralnych w sprawie budowy drogi ekspresowej wiodącej z Kielc do dawnego polsko-słowackiego przejścia granicznego w Barwinku, przez Nowy Korczyn, Tarnów, Gorlice, Jasło i Krosno.

Apel samorządowców jest skierowany do minister rozwoju regionalnego oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. 

Samorządowcy zwracają się do przedstawicieli rządu o rozpoczęcie działań mających na celu zaplanowanie i budowę drogi szybkiego ruchu relacji Kielce – Barwinek, przebiegającej m.in. przez węzeł autostradowy w Tarnowie. Apel wskazuje na strategiczne znaczenie tak określonego ciągu komunikacyjnego dla dalszego rozwoju trzech województw.

Proponowany przebieg drogi krajowej 73 w standardzie drogi ekspresowej jest możliwy, ponieważ został wpisany do Koncepcji  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Również jako droga ekspresowa zostanie ona wpisana do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, nad którym trwają prace. Proponowana droga ekspresowa została także umieszczona w „Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-20”. Ideę jej rozbudowy poparły również władze Słowacji, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, które 23 maja 2013 roku odbyło się z udziałem samorządowców z trzech zainteresowanych inwestycją województw.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.