Niespełna dwa miesiące zostały do zakończenia budowy mostu na Łupi w Skierniewicach.

Most jest już wolnostojącą konstrukcją. Wykonawca zakończył kluczowy etap inwestycji jakim było zabetonowanie płyty pomostu. Do tej pory wybudowano cztery fundamenty konstrukcji, zabetonowano podpory i filary mostu, wykonano 40 pali fundamentowych wraz z badaniem nośności, ułożono belki prefabrykowane „T” oraz zakończono proces szalowania, zbrojenia oraz betonowania płyty pomostu. Plan na najbliższe tygodnie związany jest z budową płyt przejściowych za przyczółkami, ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej oraz montażem dylatacji. Następne w kolejności będą już prace wykończeniowe. Powstaną kapy chodnikowe, ścieżki oraz barierki, które nadadzą wygląd całości.

Na to zadanie miasto pozyskało 2,2 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dotacja pozwoli pokryć blisko połowę kosztów budowy mostu.  

Inwestycja swoim zasięgiem objęła również przebudowę skrzyżowania od strony ul. Łowickiej. Dotychczas wykonano kanalizację deszczową, sieć energetyczną i wodociągową, wybudowano chodniki, ściężkę pieszo-rowerową, a także zamontowano słupy pod przyszłą sygnalizację świetlną. Całość wzbogaciła się także o nową konstrukcję jezdni w ul. Łowickiej i Armii Krajowej.

Wartość całej inwestycji, którą prowadzi Skanska, to niespełna 9,9 mln zł.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.